Om nettstedet

Dette nettstedet er en del av læreverket Stein på stein, som passer for voksne som lærer norsk. Læreverket består av:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok
  • Elev-cd til tekstboka
  • Lærer-cd til arbeidsboka og lærerressursen
  • Ordlister
  • Nettressurs for kursdeltakere og lærere

Læreverket er tilrettelagt for undervisning på Spor 2 og 3 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B1. Målet med Stein på stein er å utvide kursdeltakernes kjennskap til norsk språk og norske samfunnsforhold. Stein på stein har en oversiktlig oppbygning og jevn progresjon slik at det er enkelt å bruke både for kursdeltakere og lærere.

Stein på stein passer for kursdeltakere som har gjennomgått På vei eller et annet begynnerverk som dekker opplæringen på nivå A1 og A2.

Forfattere: Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Forfatterne har også utgitt Her på berget for nivå B2. Forfatterne har lang undervisningserfaring fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.